Πληροφορίες

 

Στο Ωδείο Σαπφώ διδάσκονται:

  • • Όλα τα αναγνωρισμένα από το κράτος όργανα
  • • Όργανα λαϊκής και παραδοσιακής μουσικής
  • • Όργανα σύγχρονης μουσικής
  • • Όλα τα ανώτερα θεωρητικά

Ορχήστρες

  • • Κλασικής μουσικής
  • • Λαϊκής και παραδοσιακής μουσικής

Χορωδία