Η δημιουργία της Σχολής Κλασικής Κιθάρας υπήρξε η βάση για το ξεκίνημα μιας, μέχρι σήμερα, επιτυχημένης διδακτικής & καλλιτεχνικής πορείας.

Αργότερα, βασισμένοι στην πολύχρονη πείρα μας, ιδρύσαμε τη Μουσική Σχολή «Σαπφώ» και τέλος το Ωδείο «Σαπφώ» με τη σημερινή του μορφή.

Μέλημά μας, όλα αυτά τα χρόνια, η διδασκαλία του πολιτισμού στους μαθητές μας, με όλη τη σοβαρότητα και τις γνώσεις που απαιτεί κάτι τέτοιο.

Όλα ξεκινούν μέσα από τις τάξεις του Ωδείου για να ολοκληρωθούν μπροστά στο κοινό. Γιατί πιστεύω μας είναι ότι η έκθεση στο κοινό δίνει πείρα και κύρος.

Γι’ αυτό το επιτελείο των καθηγητών μας και μεις, διαλέγουμε να «εκτεθούμε» μέσα από τα καλλιτεχνικά δρώμενα είτε άμεσα, εμφανιζόμενοι οι ίδιοι, είτε έμεσα, εμφανίζοντας τους μαθητές μας.

Ευχαριστούμε τους γονείς και κυρίως τους μαθητές μας γιατί η αγάπη τους, η συμπαράστασή τους και οι επιτυχίες τους δείχνουν ότι είμαστε στο σωστό δρόμο.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΜΟΥΤΣΙΟΣ – ΜΙΝΑ ΔΑΚΟΥ